دسته: گزارشات کاربردی

آشنایی با GS1 اروپا و استاندارد EU 1169

  مقدمه امروزه بسیاری از شرکتها، اروپا را یک بازار مناسب میدانند. ورود به بازار اروپا هرچند فرصتهای بزرگی را فراهم میکند، اما چالشهای جدیدی برای کسب‌وکار نیز به همراه دارد. با توجه به...

چالش‌های حمل‌ونقل و لجستیک و قابلیت‌های ردیابی GS1

      مقدمه امروزه ایجاد قابلیت ردیابی توسط تأمین‌کنندگان، صاحبان نمانام‌ها، مصرف‌کنندگان و دولت‌ها افزایش‌یافته است. همان‌طور که جهانی‌شدن، همچنان به تنوع و پیچیدگی‌های زنجیره‌های تأمین می‌افزاید، نیاز به درک منشأ و مبدأ...