دسته: مقالات تخصصی زنجیره تامین

نقش استانداردهای GS1 در مدیریت‌زنجیره‌تامین

معرفی زنجیره‌تامین زنجیره‌تامین، زنجیره‌ای است که همه فعالیت‌های مرتبط با جریان کالا و تبدیل مواد به محصول، از مرحله تهیه مواد اولیه تا مرحله تحویل نهایی به مصرف‌کننده را شامل می‌شود. زنجیره‌تامین شامل عناصری...

آشنایی با استانداردهای GS1 در ردیابی

چگونه GS1 می‌تواند ردیابی یک محصول در سراسر زنجیره تأمین را امکان‌پذیر نماید     مقدمه: در زنجیره پیچیده تأمین امروزی ردیابی و ره‌گیری یک محصول برای تضمین سلامت و ایمنی مصرف‌کننده، برنامه‌ریزی‌های لجستیکی...

استفاده از روش مقایسه دوبه‌دو برای ارزیابی اولویت‌های رقابتی در زنجیره‌تامین

    چکیده مزایای یکپارچگی دقیق و دستیابی به یک استراتژی مشترک در زنجیره‌تامین به‌طور گسترده‌ای، شناخته‌شده است و درمیان سایر موارد ایجاد مزیت رقابتی، به‌دشواری انجام می‌شود. دستیابی به این امر کاری دشوار...