دسته: سر دبير

مجله علمی – تخصصی ایکد | شماره ۴۲ | فصلنامه زمستان ۹۹

مدیریت اطلاعـات یکی از ارکـان مهم مدیریت زنجیره‌تـأمین است و  این موضوع مورد توجه شـرکای تجـاری در زنجیره‌های تأمین قرار گرفته است. با توجه به پیشرفت فناوری، ماهیت فرآیندهای کسب‌وکار تغییر کرده است و...

مجله علمی – تخصصی ایکد | شماره ۴۲ | فصلنامه زمستان ۹۹

مدیریت اطلاعـات یکی از ارکـان مهم مدیریت زنجیره‌تـأمین است و  این موضوع مورد توجه شـرکای تجـاری در زنجیره‌های تأمین قرار گرفته است. با توجه به پیشرفت فناوری، ماهیت فرآیندهای کسب‌وکار تغییر کرده است و...

مجله علمی – تخصصی ایکد | شماره ۳۹ | فصلنامه پاییز ۹۸

پیشرفت‌های گوناگون در توانمندی‌های سیستم‌های نوین کد‌گذاری، چهره صنعت را نسبت به دهه گذشته به‌سرعت متحول ساخته است. اتخاذ و اجرای سیستم‌های کدینگ یکی از روش‌هایی است که شخصیت رقابتی متمایزی به شرکت‌ها و...

مجله علمی – تخصصی ایکد | شماره ۳۸ | فصلنامه تابستان ۹۸

فناوری اطلاعات به‌عنوان یک نوآوری برای دهه‌های متمادی ، ارزش و اهمیت سیستم‌های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات و ارتباطات نقشی تعیین‌کننده و فراگیر در کسب‌وکارهای سازمانی داشته است‌. باوجود توسعه چشمگیر فناوری‌های جدید، برخی...

مجله علمی – تخصصی ایکد | شماره ۳۷ | فصلنامه بهار ۹۸

جهانی‌شدن مبادلات، افزایش رفت‌وآمد افراد، افزایش حجم تبادلات، جوامع قرن ۲۱ را مجبور کرده است تا بیشتر به استانداردهای بین‌المللی در حوزه تجارت و بازرگانی تکیه نمایند. مالکان کسب‌وکار دریافته‌اند که بدون وجود استانداردها،...