دسته: ترجمه مقالات علمی – تخصصی

آشنایی با کد سریال محموله یا بسته ارسالی (SSCC)

    مقدمه کلیدهای شناسایی GS1 به‌طور گسترده در استانداردهای زنجیره‌تامین در جهان مورداستفاده قرار میگیرند. GS1 یک سیستم یکپارچه از استانداردهای جهانی است که شناسایی دقیق و ارتباط اطلاعات مربوط به مکان‌ها، محصولات،...

راه‌حل‌های GS1 در صنعت بانکداری و مالی

  مقدمه ازلحاظ تاریخی، صنعت خدمات مالی فاقد استانداردهای شناسایی مالی طرفین برای برقراری ارتباط در معاملات مالی بوده است. همچنین در حال حاضر نظر بسیاری از افراد بر این است که سیستم‌های شناسایی...

انقلاب صنعتی چهارم؛ تولید هوشمند برای آینده (بخش پایانی)

مقدمه فرآیندهای تولید فیزیکی – مجازی، ماشین‌های هوشمندی را فراهم کرده است تا سیستم‌های تدارکات و تسهیلات تولید موجب ترکیب بی‌همتایی برمبنای فن‌آوری اطلاعات و تولیدات شبکه‌ای باشند. یکی از پروژه‌های ده‌گانه آینده‌نگر که...