مجله علمی – تخصصی ایکد | شماره ۳۲ | فروردین ۱۳۹۷

ضمن تبریک مجدد سال نو و بهار طبیعت، همزمان با آغاز
سال جدید در راستای شکوفایی و دانش بنیان نمودن
بیشتر مرکز و به منظور ایجاد هم افزایی با سایر نهادها
و سازمان های تاثیرگذار در چرخه اقتصادی کشور،
مقالات محققین، متخصصین و صاحبنظران فعال در
حوزه های مرتبط با GS1 نیز منتشر خواهد شد.
شماره ۳۲ ماهنامه منتشر شده در فروردین ماه ۱۳۹۷
مشتمل بر دو فصل اصلی م یباشد.
فصل اول به ارائه مقالات علمی – تخصصی از قبیل انقلاب
صنعتی چهارم در صنعت و GS1 ، ارائه مدل کاربردی جهت

ردیابی سیست مهای تولید پیوسته و هوشمندسازی بنادر
در صنعت کشتیرانی پرداخته است.
فصل دوم شامل مقالات کاربردی استانداردهای
شناسایی GS1 در صنعت حمل و نقل، معرفی کاربردهای
کد شناسایی مکان( GLN ) و کاربرد بارکدهای خوراکی در
صنعت دارو م یباشد.
امید است انتشار ماهنامه مذکور گامی موثر در رشد و
توسعه هر چه مناسب تر استفاده از استانداردهای GS1 در
چرخه اقتصادی کشور باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *