مجله علمی – تخصصی ایکد آذر ۹۶ منتشر شد

ضمن تبریک سال نومیلادی، شماره ۲۸ ماهنامه ایکد در ۳ فصل اصلی منتشر شد. فصل اول به ارائه مقالات تخصصی در زمینه استفاده از هولگرام ها در GS1 و همچنین ورود GS1 در حوزه حمل و نقل و لجستیک پرداخته است.

فصل دوم به ارائه مقالات کاربردی شامل چالش های صنایع مختلف و مزایای به کارگیری سیستم های ردیابی و چگونگی کاربرد استادنداردهای GS1 پرداخته است.

فصل سوم شامل گزارشات تخصصی خدمات ارائه شده توسط GS1 و همچنین به صورت موردی خدمات ارائه شده توسط GS1 در کشور ژاپن م یباشد. امید است انتشار ماهیانه مجله ایکد گامی موثر به سوی دانش بنیان نمودن هر چه بیشتر زنجیره های تامین در چرخه اقتصادی کشور باشد.

سردبیر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *